Menu TEAM SCALE

Đang hot

[Vietsub] (V LIVE) Yuju - Finally wore it!! ⛸ Thanks, Buddy ❤️ 171011

🔗 vlive.tv/video/44018 (Bật phụ đề tiếng Việt để xem nha ^^) Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X...

[3D+ Audio] "Me Gustas Tu" - GFriend

(Buddy ĐEO TAI NGHE CẢ 2 BÊN và VẶN LỚN VOLUME để cảm nhận sự khác biệt nhé 🎧 H thì biết nhạc 3D là như...

[Vietsub] (Special Clip) GFriend - KCON 2017 Japan Behind

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Ketchup 🍅) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞...

[Vietsub] (Special Clip) GFriend - "FINGERTIP" MV Shooting Behind

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Special Clips...

[Vietsub] (Special Clip) GFriend - THE AWAKENING Jacket Shooting Behind

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Special Clips...

[Vietsub] (Show) GFriend - MEET&GREET - 5th Mini Album PARALLEL 170822 Phần 2

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Matcha 🍵)> • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞...

[Vietsub] (Special Clip) GFriend - Fan-meeting Dear Buddy Behind

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Special Clips...

[Vietsub] GFriend Cut - Show Champion Behind Ep 58 170808

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 ) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Behind The...

[Vietsub] Yuju, SinB, & Umji - NCT's Night Night Radio (Cut) 170817

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Matcha 🍵 X Rice 🍚 • Facebook: facebook.com/TeamScale0805...

[Vietsub] GFriend Cut - M Countdown Backstage 170817

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Behind The...